Diverse

ApS – Selskabsformen for Dig og Din Partner!

Står du med en virksomheds idé, som du i samarbejde med en god ven, kollega eller familie medlem gerne vil have ført til dørs og ud på markedet, så er du kommet det rette sted. For denne artikel handler om selskabsformen ApS, og det lyder som noget for Dig.  

Selskabsformen ApS, er en forkortelse for Anpartsselskab. Selvskabsformen er speciel, da den i modsætning til enkeltmandvirksomheder eller interesentskaber – hvor der hæftes personligt med hele sin formue som indsats – hæfter solidarisk og udelukkende med det \’indskudte beløb\’. Denne selskabsform er perfekt til start-ups og virksomheder, hvis kapitalgrundlag er begrænset.

ApS er den uslebne iværksætters go-to. Er det dig? 

Herunder finder du 2 gode råd til, hvorfor netop Du skal oprette dit selskab som et \’ApS\’. 

1. Råd – Formindsket Risiko 

Risikoen ved at oprettet sit selskab som et anpartsselskab er radikal mindre, end ved en vilkårlig anden selvskabsform. Dette skyldes det faktum, at der hæftes solidarisk – altså at dig og din medejer/medejere hæfter sammen. Derudover hæftes der kun efter det indskudte beløb. Det indskudte beløb er virksomhedens startkapital – egenkapital. Dette kunne eksempelvis være 100.000. Disse 100.000 er så grænsen for, hvor meget at virksomheden og du som ejer kan komme i gæld og i værste fald miste. Hvis Du som ejer havde oprettet selskabet som et interesentskab, ville scenariet være Helt anderledes, og din gæld kunne ende med at blive væsentligt højere, end hvad det indskudte beløb lød på. 

2. Råd – Sikkerhed for ejerne 

Når man er medejer i en virksomhed, er det i en lang række selskabstyper muligt at låne penge af selskabet, da det er ejerne som ejer selskabets formue. Dette er ikke en realitet, når ens firma er et \’ApS\’. Grunden hertil er, at det er selskabet som ejer selskabets formue – ikke ejerne. Dette skaber en masse tryghed og sikkerhed internt i virksomheden, og formindsker samtidig muligheden for at der opstår konflikter og intern polarisering blandt ejerne.  

Vigtig info!  

Der er visse \’krav\’ til dig som ejer for, at du kan oprette et selskab som et anpartsselskab. Først og fremmest kræver det en vis mængde kapital – i form af 50.000 danske kroner. Dette er minimumskravet til egenkapitalen for, at du kan blive registreret som anpartsselskab. 

Derudover er kravet for Erhvervstyrelsen at der SKAL være en ledelse. Derfor anbefales det til Dig – som kommende selskabsejer, at enten Dig eller din makker \’ansættes\’ som direktør. Dette er et krav som skal opfyldes. 

GOD VIND!